Linkos MU Forums
In order to be able to access all the sections of our forums you have to register. Registration takes less than one minute!


За да имате достъп до всички секции на форума - трябва да се регистрирате. Регистрацията отнема не повече от една минута!


Join the forum, it's quick and easy

Linkos MU Forums
In order to be able to access all the sections of our forums you have to register. Registration takes less than one minute!


За да имате достъп до всички секции на форума - трябва да се регистрирате. Регистрацията отнема не повече от една минута!
Linkos MU Forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

Server Rules

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Server Rules Empty Server Rules Sat Sep 29, 2012 11:17 pm

Admin

Admin
OWNER
1. Using symbols for the name of your account except letters and numbers is not allowed. Do not use symbols except letters and numbers for your account name. Otherwise you will not be able to use the functions of our website.1. Използването на символи в името на акаунта Ви (освен букви и цифри) е забранено. Не използвайте никакви други символи, в противен случай няма да можете да използвате функциите на уебсайта.


2. VIP Duels: VIP duels with a set and items gambling are allowed in our server. If you would like to play VIP ALL ITEMS IN ACCOUNT Duel, then it has to be done in the presence of a Game Master, otherwise the duel will be considered invalid and we will not take any responsabillity for it. VIP duels with account gambling are strictly prohibited! Regular VIP duels do not require mandatory Game Master attention, however LinkosMU Administration will not be responsible in case of a scam without prior GM supervision for the duel. You do have the right to request such supervision even for a non-all-items vip duel, alas the attention of the Game Masters is not a priority for the staff team.


Punishment: Character/Account ban


2. ВИП Дуели: ВИП Дуелите със залози на айтеми и сетове са позволени. Ако искате да играете ВИП дуел със залог - всички предмети в акаунта, то тогава този дуел трябва да бъде извършен в присъствието на Гейм Мастър, в противен случай дуела ще бъде невалиден и екипа няма да носи никаква отговорност за последицните. ВИП Дуели със залог от цели акаунти са строго забранени! Обикновените ВИП Дуели не изискват задължително присъствие на Гейм Мастър, обаче екипа на Линкос МУ не държи отговорност в случей, че бъдете изманени и не получите наградата си. Имате правото да поискате подобно присъствие на Гейм Мастър с цел да избегнете да бъдете изманени, но вниманието на Гейм Мастърите за подобни цели не е приоритет на екипа.


Наказание: Бан на Герой/Акаунт


3. Exploiting bugs: Exploiting any bugs in the game or website to gain an advantage or put others at a disadvantage is strictly forbidden. This includes using multiple accounts (more than 2 or 3) in an attempt to exploit the vote reward system. In such cases all accounts, characters and items in these accounts will be automatically deleted by the system and can not be recovered. Another example is duplicating items attempt. All duplicated items are being erased automatically and can not be restored.


Punishment: Account/IP ban


3. Злоупотреба с бъгове: Злоупотребата с бъгове в игра или уебсайта с цел лична облага или вреда на другите (като например дупликирането на предмети) е строго забранена. Това включва и използването на множество акаунти (повече от 2 или 3) с цел саботиране и експлоатиране на системата за възнаградено гласуване. При такива обстоятелства системата автоматично изтрива всички акаунти, включително героите и всички предмети в тях и те не могат да бъдат възстановени.


Наказание: Бан на Акаунт/ИП


4. Impersonating staff: Attempting to mislead people into thinking you are a GM or any member of staff.


Punishment: Account/IP ban


4. Представяне за Гейм Мастър: Лъжейки общността, че сте част от екипа с цел собствени облаги или тяхна вреда.


Наказание: Бан на Акаунт/ИП


5. Hacking, threatening to hack and unlawful activities: Gaining unauthorized access to restricted areas of the server, gaining unauthorized access to another player's game account, personal details, account details and using this game as a means of conducting unlawful activities. This covers a wide variety of possible crimes including hacking, phishing, using key-loggers, scamming.


Punishment: IP ban, we may also feel the need to contact the authorities.


5. Използването на забранен софтуер и нелегални дейности: Добиване на нелегален достъп до забранени зони в сървъра, като разбиване на акаунти, лична информация и други. Това включва използването на хакове, употребата на кейлогъри, измами и още много.


Наказание: ИП бан, също така може да докладваме на властите.


6. Harassment: Harassing another player or member of staff, repeated abusive behavior to a particular individual, repeated PK-ing of an individual to an extreme degree.


Punishment: This may range from a warning to an IP ban depending on severity and prior offences at the GM's discretion.


6. Тормоз: Тормоз върху друг играч или член на екипа, като например неправомерно поведение, PvP до екстремно ниво и т.н.


Наказание: В зависимост от сериозността на провинението, миналото на провинилия се и преценката на екипа, наказанието може да варира от предупреждение до ИП бан.


7. Abusive behaviour or language: Includes general insults and profanities towards other players, members of staff or the game as a whole, acts or language of religious intolerance, racism and all prejudice and threats of violence.


Punishment: This may range from a warning to an IP ban depending on severity and prior offences at the GM's discretion.


7. Непрекомерно/а поведение или реч: Включва обиди, расизъм от всякакъв вид и дори заплахи.


Наказание: В зависимост от сериозността на провинението, миналото на провинилия се и преценката на екипа, наказанието може да варира от предупреждение до ИП бан.


8. Advertising: Using the any part of the game, site, forums or community to advertise other websites, games and servers, products or services.


Punishment: IP ban


8. Реклама: Използвайки част от играта, уебсайта или форумите с цел реклама на други уебсайтове, игри, сървъри, продукти и т.н.


Наказание: Бан на ИП


9. Trading for real money: All data contained on this server is property of our MU. You are not allowed to buy or sell game items for real money. Any attempt to profit from being a player in MU will not be tolerated. You may purchase items legitimately by donating. We will not take any responsibility for you being scammed out of money or game items by illegitimate trade.


Punishment: Account/IP ban


9. Продажба за реални пари: Всякаква информация и файлове в този сървър са собственост на LinkosMU. Не Ви е позволено да купувате или продавате нищо съврзано с играта. Всеки опит за реална печалба от наш играч ще бъде наказван. Единствения легален начин да се сдобиете с предмети е като дарите и спечелите кредити за уебшопа. Не носим отговорност ако бъдете измамени с пари или предмети от нелегална сделка.


Наказание: Бан на Акаунт/ИП


10. Account sharing: Sharing your game account with another individual. This is the case for the lifetime of the account, it does not matter if the account is not currently in use by its owner.


Punishment: Warning, Account suspension, Account ban


10.Споделяне на акаунт: Споделянето на акаунта Ви с друг човек е забранено. Ако нарушите това правило рискувате акаунта ви да бъде заключен за винаги.


Наказание: Предопреждение, Временен Бан на Акаунта, Перманентен Бан на Акаунта


11. Abuse of game files: Use of 3rd party programs to alter the game or altering any game files without permission. This would include any clickers, auto combat, trainers, memory hackers, editing of textures etc. Using the game files for anything other than their intended use. This includes taking our client files for use on another server, trying to use client files other than the ones available from this website on this server.


Punishment: Account/IP ban


11. Злоупотреба с игрални файлове: Използването на трето лице софтуер с цел промяна на играта или файловете без позволение. Това включва кликери, кликери за автоматично атакуване, хакове, промяна на текстури и още. Забранено е използването на нашите файлове по всякакъв друг начин за който не са предназначени. Това включва кражбата на файлове от клиента и уебсайта ни и използването им за лични цели и други сървъри.


Наказание: Бан на Акаунт/ИП


12. Disrupting events: We try to run events regularly. However it is very difficult if there is a large gathering of people and some or all are being disruptive. When a GM is trying to make an announcement or give instructions during an event, you must remain quiet. Keep conversations to private messages (whispers). This is common courtesy.


Punishment: Disconnection, Warning, Character Ban, Account Suspension, Account Ban, IP Ban


12. Саботаж на евенти: Опитваме се да правим евенти редовно, но е трудно да ги проведем успешно когато има голяма група хора и някой от тях са решили да разстройват мира. Когато Администратор дава инструкции спрямо каквото и да е по време на евент, Вие сте задължени да слушате. Спаменето на чата също не се препоръчва.


Наказание: В зависимост от колкото сериозно и продължително е нарушението, наказанието може да варира от дисконект, продупреждение, временен или перманентен бан на героя, временен или перманентен бан на акаунта или ИП бан.


13. Spamming: Flooding the game or forum with comments or other text unnecessarily.


Punishment: Disconnect, Warning, Suspension


13. Спам: Прекомерното писане с цел замърсяването на чата или форума с ненужни коментари и фрази.


Наказание; Дисконект, Предупреждение, Временен Бан


HOW TO REPORT1) In-game


Notify a Game Master ingame immidiently about the offence. Using /post or private messaing him.
Незабавно уведомете член на екипа за нарушението. Използвайки командата /post или пишейки му лично съобщение.


2) Forums


In case there is no Game Master ingame, visit the Player Reports section and make a thread regarding the offender.
В случай, че няма член на екипа в игра, посетете Player Reports секцията в форума и създайте нова тема за нарушителя.


IMPORTANT


Before you report someone, pleasure assure yourself that he is actually violating a point of the official LinkosMU Rules & Terms.
- When you report someone, please make sure that you have a valid evidence (like screenshot or video) showing that the reported player is actually violating the server rules, otherwise the report will be considered invalid.
- Post on a report only when you are involved, otherwise you might get forum banned.


ВАЖНО


- Преди да докладвате някого, моля уверете се, че даденият играч в действителност нарушава дадена точка от нашите правила.
- Когато докладвате някого, моля представете валидно доказателство (като снимка или видео), че този играч в действителност нарушава даденото правило, в противен случай доклада ще бъде невалиден.
- Моля отговаряйте в доклади само когато сте замесени в тях, в противен случай рискувате форум бан.
LinkosMU management reserves the right to have all of the content above as a subject to change, should we decide to adjust our rules, policies, punishments and etc.

Линкос МУ си запазва правото, всичко написано по горе да е обект за смяна по всяко време, в случай, че решим да променим политиката си, самите правила, наказанията и т.н.Last edited by Admin on Tue Jul 17, 2018 9:49 am; edited 30 times in total (Reason for editing : UPDATE)

http://www.linkosmu.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum